Month: September 2016

เซ็กส์เสื่อมไม่ใช่เรื่องตลก

เซ็กส์เสื่อมไม่ใช่เรื่องตลก
เซ็กส์เสื่อมไม่ใช่เรื่องตลก

คำว่าเซ็กส์เสื่อม อาจเป็นคำพูดติดตลกในหมู่คนต่างๆ แต่ใครไม่เจอกับปัญหานี้ไม่มีวันเข้าใจว่าทรมานขนาดไหน ทั้งตัวเองและคู่รักหรือคู่นอน ที่ต่างต้องเพลียและจิตเสื่อมไม่แพ้กัน

หากคำว่าเซ็กส์เสื่อมมันทรมานจิตใจ ก็อย่าพูดคำนี้บ่อย จริงๆ แล้วคำนี้แทนได้ด้วยคำว่าโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคนี้เป็นโรคที่องคชาติของผู้ชายไม่แข็งตัว หรือแข็งตัวแต่ไม่นานพอที่ก้าวไปแตะสวรรค์ได้ หรือไม่สามารถแข็งตัวได้นานพอที่จะปฏิบัติการจนสำเร็จกิจได้ Read More เซ็กส์เสื่อมไม่ใช่เรื่องตลก